Főoldal Mesterkereső Telefonszámok Apróhirdetés Szolgáltatók Információk Kapcsolat

 
 

 

Állásfoglalás a 2012 április 15.-re tervezett demonstrációval kapcsolatban.

 

94/2012. (IV. 12.) ÖK

 

Az elmúlt napokban Törökbálint lakossága gyászjelentést kapott kézhez. Ebben nevüket nem vállaló szervezők Törökbálint Kertváros "...ünnepélyes keretek közötti búcsúztatására..." és temetési szertartásra hívják a lakosságot. A postaládákba kiszórt névtelen felhívásról rövidesen kiderült, hogy az a Tükörhegyi Közéleti Egyesület akciója. A gyászjelentéssel és az azon megjelenített tartalommal kapcsolatban Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakat tartja szükségesnek közzé tenni:

1.     A gyászjelentés hamis látszatot igyekszik kelteni azzal, hogy a Tópark területén félbehagyott betonkolosszus Törökbálinthoz tartozik. A valóság ezzel szemben az, hogy az épület nem Törökbálint, hanem Biatorbágy közigazgatási területén fekszik. Sem az épület környékének területéhez, sem pedig az épület engedélyeztetéséhez Törökbálintnak nincsen köze. Ezekkel a tényekkel a Tükörhegyi Közéleti Egyesület vezetése is tisztában van és volt.

2.     A Tópark Törökbálint közigazgatási területén fekvő részére építési engedélyt senki sem kért, ezen a területen épület nem épült. A területen 2011. december 31.-dikét követően még építési jog sincs, ugyanis a terület szabályozási terve e napon hatályát veszítette.

3.     A Tükörhegyi lakópark építésére a terület tulajdonosa jelenleg még jogerős építési engedéllyel rendelkezik, ami érthetően felháborodással és aggodalommal tölti el a Tükörhegy, de Törökbálint lakóit is. Azt is el kell ismerni, hogy a lakópark esetleges megépítése tovább súlyosbítja Városunk óvodai, iskolai férőhely-hiányos helyzetét. Az építkezés megakadályozására Önkormányzatunk és a Tükörhegyi Közéleti Egyesület több alkalommal, széles nyilvánosság előtt deklarálta a törvényes keretek közötti együttműködési szándékát. Törökbálint Önkormányzatának Képviselő-testülete számos lépést tett már – határozatok sora, rendeletmódosítások – a lakópark építésének megakadályozására. Legutóbb a 2011. szeptember 30.-dikán a lakópark területére változtatási tilalom elrendeléséről született döntés.

4.     Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete sajnálatosnak tartja, hogy e tények ismerete ellenére a demonstrációra felhívás alaphangját az a hamis állítás adja meg, miszerint "...Törökbálint egy sivár betontengerré válik, s már nyoma sincs a nyugodt zöldövezetnek..." Nem kétséges, hogy születtek hibás településrendezési döntések, ám ennek ellenére Törökbálint lakóterülete mind a mai napig őrzi kertvárosi jellegét. A feladatunk e rossz döntések következményeinek elhárítása, ahol még lehetséges, időben történő kijavítása.

5.     Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem vitatja bárki vagy bármely szervezet gyülekezésre, demonstráció szervezésére vonatkozó jogát, ugyanakkor kifejezésre juttatja egyet nem értését a szervezés módját, a tervezett demonstráció körülményeit illetően. Vallási jelkép használata, "szertartás" rendezése e demonstrációval összefüggésben sérti sokak hitbeli meggyőződését, vallási elköteleződését. A keresztet megjelenítő gyászjelentések postaládákba szórására különösen érzékeny időszakban, nagyböjtben, a nagyhetet közvetlenül megelőzően került sor, ami elkerülhetetlenül kapcsolt provokatív jelleget az akcióhoz.

6.     Törökbálint történelme bizonyítja, hogy ez a település mindig "befogadó" volt. Mint ahogyan azt idős, itt született, életüket itt leélt polgártársaink fogalmazták meg: "...ha Törökbálint elzárkózott volna, akkor még ma is egyutcás falu lenne..." Ennek felemlegetése semmilyen módon sem irányulhat a Törökbálint Tükörhegyen lakók ellen, hiszen ők – még ha később is lettek azzá – teljes jogú törökbálinti polgárok. Önkormányzatunk évtizede igyekszik mindent megtenni a településrészen lakók beilleszkedésének elősegítése érdekében, nem eredmények nélkül. Ugyanakkor kéri a Tükörhegyi Közéleti Egyesület tisztségviselőit, hogy legyenek partnerek ezen a területen is, a maguk eszközeivel segítsék elő az integrációt, tartózkodjanak a provokatív, szembenállást generáló megnyilatkozásoktól! Egyúttal azt is kéri, hogy médiakapcsolatait Törökbálint Város nehéz gazdasági helyzetéből való kimozdítása, jó hírnevének szolgálatába is állítsa.

7.     Jogszabályi kötelezettsége a Képviselő-testületnek, hogy a településrendezés eszközeit (rendezési tervek, helyi építési szabályzat) tízévente felülvizsgálja. Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – miként azt a közelmúlt több határozatában is kifejezésre juttatta – elkötelezett új településrendezési tervek kidolgoztatására és elfogadására. A munka két esztendeje folyik. A folyamat során számos lehetőség adódik a helyi társadalom véleményének megismerésére, amelyekkel testületünk élni kíván. Az új alapokra helyezett rendezési tervek első megfogalmazásait a képviselők két alkalommal is megismerhették, minden érintett és érdeklődő számára is rendelkezésre áll. A helyi lakosság, a helyi szervezetek véleményezési, beleszólási jogát törvények garantálják. Adott a lehetőség tehát arra, hogy lakosságunk, civil szervezeteink véleményt formáljanak városunk jövőjéről, javaslatokat fogalmazzanak meg, hogy a mára kialakult helyzetből merre érdemes tovább lépni. Ezen kívül Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23.-diki ülésén döntött arról is, hogy helyi rendeletben, helyi közügyként szabályozza a civil szervezetekkel való együttműködés rendjét, e szervezetek részvételét a településünket érintő döntések kimunkálásában.

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy jelen közleményét a város hivatalos honlapján, az MTI útján és bármely egyéb módon a lakosság minél szélesebb körének tájékoztatása érdekében tegye közzé.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

 

 
 

Copyright ©  Bálintinfo.hu