Főoldal Mesterkereső Telefonszámok Apróhirdetés Szolgáltatók Információk Kapcsolat

 
 

Ficsór Bálint Laudációja

Ficsór Bálint 1990-ben, az első szabadon választott képviselő-testület tagjaként kezdte meg Törökbálinton közéleti tevékenységét. Képviselőként rendszeresen végigjárta körzetét, s mindent elkövetett az ott élők körülményeinek jobbítása érdekében. Napi kapcsolatban állt választópolgáraival, példamutató képviselői magatartást tanúsított. Megszakítás nélkül, 17 éven keresztül képviselte körzete lakosságát Önkormányzatunkban. 2008-tól, már betegen, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külső tagjaként folytatta önkormányzati tevékenységét töretlen és a lakosság igényeit szem előtt tartó lendülettel, odaadással.

Közéleti tevékenysége azonban nem csupán a képviselői, bizottsági munkában mutatkozott meg. Szinte kezdetektől jelen volt és dolgozott a Törökbálinti Községi Újság szerkesztőségében. Az újság hasábjain rendszeresen megjelentek cikkei. Visszamenőleg szemezgetett régi cikkekben tallózva és szembesített bennünket az akkori és mostani helyzettel, milyen tervek hogyan, vagy hogy nem valósultak meg, milyen problémák hogyan, vagy hogy nem oldódtak meg. Nagy hangsúlyt fordított a törökbálinti múlt dokumentálására, s a levéltárakban összegyűjtött anyagot könyvekben jelentette meg.

Gyűjtő, kutató munkája nyomán mindnyájunk számára maradandó emléket állított a hajdani törökbálinti polgároknak a sváboknak, zsidóknak, magyaroknak egyaránt.

Ficsór Bálintot 2010. május 6-án hosszan tartó betegsége után – melyet nagy türelemmel és önfegyelemmel viselt – szólította el közülünk Teremtője az Örök Hazába. Törökbálint Város saját halottjának nyilvánította, megüresedett bizottsági helyét az iránta érzett tisztelet jeleként betöltetlenül hagyta.

Példamutató magatartásával, kitartó és szívós munkásságával, néha szigorú máskor inkább csipkelődő kritikáival, a helyes út keresésével és arra ösztönző viselkedésével sokak megbecsülését és elismerését vívta ki. Olyan örökséget és emlékeket hagyott hátra, mellyel Törökbálint hagyományait, társadalmi és kulturális életét gazdagította.

„Lelke forrási
patakká duzzadva nőttek
napról-napra,
jót, s rosszat
apró kavicsként löktek,
sodortak partra,
mik emléket vetnek
minden pillanatra!”

Törökbálint Város Önkormányzata 2010. június 24-i ülésén a Törökbálintért és a város lakosságáért végzett kiemelkedő társadalmi és közéleti tevékenysége elismeréséül a Törökbálintért Emlékplakettet Ficsór Bálint részére posztumusz adományozta.

/ Turai István  2010 /

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright (c) Bálintinfo.hu