Törökbálinti közvilágítás nyomában.

Főoldal Mesterkereső Telefonszámok Apróhirdetés Szolgáltatók Információk Kapcsolat

 
Kedves Olvasó!

Utóbbi hetekben a Hegyalja útról jobbra és balra nyíló utcák közvilágítása több éjszakán keresztül nem működött, úgy is fogalmazhatnék, hogy sötétbe borult fél Anna-hegy.. Több helyi polgártársunk is jelentette a hibát az ELMŰ hibabejelentő telefon számán, Én magam is így tettem, és rendre minden megkeresést elutasították, illetve az Önkormányzathoz irányított a telefon kezelője.

A helyi közvilágítást kezelő céggel közvetlen kapcsolatom van, ezt igénybe véve sikerült kijavíttatni a hibákat többször. Első hívásra kijöttek késlekedés nélkül, ezért külön köszönet, mert a szerződésükben ennél nagyobb az intervallum, amin belül a hibát javítaniuk kell. Nagyobb szélben egy napra több kiszállásuk is volt, amikor is jelezték, hogy a hiba bármikor újra kialakulhat.

Kicsit utána jártam a dolognak, hiszen mindenkit zavart a sötétség, többen jelezték, illetve kértek segítséget. Az ELMŰ hibabejelentő szerintem tévesen hivatkozik a Törökbálinti Önkormányzat hatáskörére, a hiba jellegénlél fogva, ugyan is az igaz, hogy a közvilágítást, illetve annak karbantartását nem az ELMŰ végzi, de a hálózat kezelője (az oszlopok és vezetékek tekintetében- passzív elemek) mégis csak az ELMŰ. Egy hibás lámpa miatt valóban nem az ELMŰ -nek kell bejelentést tenni. De amikor már utcák teljes hosszában maradnak ki, akkor szakasz hibáról beszélünk és ez már ELMŰ hatáskörbe tartozik és kötelességük a hiba elhárítása, ebből adódik, hogy a telefonos kisasszonynak ne hagyjuk magunkat lerázni.

Az ügy folyományaként telefonon, illetve levélben kerestem meg a világítással kapcsolatban a kezelő céget, hogy információt gyűjtsek ki mit tett az áldatlan állapot felszámolásért. Egy hét múlva helyszíni bejárást tartott az E-star mint a közvilágítás szerződött kezelője. Meghívta a a bejárásra az üzemeltetésben érdekelt feleket így az Elműt is, illetve a hivatal munkatársait, nem fogják kitalálni ki nem jött el.... Természetesen információm szerint az Elmű nem képviseltette magát, pedig a villanyszámlából minden elfogyasztott kW-ja után értesülésem szerint 9 Ft. üti a markát, a rendszerhasználatért.

Ez nem kis pénz havi szinten sem, pláne éves szinten, de nem fér bele nekik a hiba feltárásában való részvétel... Jelenleg megállapítatott, hogy a be logó faágak okozták a leállásokat, ami viszont önkormányzati hatáskör, a bejárást követő napokban átnézték és levágták azokat az ágakat, amelyek rizikófaktort képeztek.  Persze azt majd az idő, és az időjárás fogja igazolni, hogy ez okozta-e a problémát. Nagyobb szél azóta nem volt, a világítás megszakítás nélkül üzemel.

(Az Elmű hivatalos állásfoglalását várom a kialakult helyzetről).

Végső konklúziót csak ez után vonhatjuk le.

/ Hopka László /

 

E-star hiba bejelentő száma:  06-40-200-855
 
 

 
 

 

Melléklet az E-star válaszlevele a feltett kérdéseimre:
 
 

KÉRDÉSEK

A kérdéseket eredendően a GREP Zrt. -nek tettem fel, a levél tartalmán nem változtattam, a válaszokat az E-Star Nyrt- től kaptuk.

Hopka László szerkesztő www.balintinfo.hu

 

Tárgy:  Törökbálint Hegyalja út és kapcsolódó utcáinak nagy területű közvilágítás kimaradása.

Tisztelt Horváth Szilveszter Úr!

Hivatkozással, az Önnel történt telefonbeszélgetésre, a tárgykérdésben kívánok információt kérni, illetve az ügyel kapcsolatos közlendőket kérem, ossza meg az eseményeket elszenvedő Törökbálinti lakossággal.

Mint telefonos beszélgetésünk során feltártam Önnek, Törökbálinton a Hegyalja út és kapcsolódó utcáiban legutóbbi hetekben többször is közvilágítás nélkül maradt ezen település rész, több egymást követő éjszakára. Lakossági észrevétellel fordultak többen hozzám is, hogy mi lehet ennek a szokatlanul hosszú időn keresztül fennálló hibának az oka, és miért van az, hogy az ELMŰ hibabejelentő számán jelezve, a telefon kezelője határozottan elutasítja a felelősségi körüket, és a hiba bejelentésre a Törökbálinti Önkormányzatot jelöli meg, ahol a hibát bejelenthetik. Természetesen péntek délutántól már senki nincs a hivatalban így sehová nem fordulhat a bejelentő.

Ekkora leállás, többször, pláne több fázison egyszerre, nem jön létre csak úgy, valamilyen nagyobb hiba állhat a háttérben, amely várhatóan egyre többször fog jelentkezni, ha a hiba kijavítása elodázottá válik. A javítást a hálózat üzemeltetőjének kellene elvégezni, amely tudomásom szerint az ELMŰ, mint a passzív elemek tulajdonosa, üzemeltetője.

Kérdések:

1. Jelezte-e, vagy jelzi-e az ELMŰ Önök felé a körzetből érkező lakossági, az átlagnál nagyobb számú bejelentést tapasztalnak, és erre Ők nem vonulnak ki?

Az ELMŰ- től nem érkezett irányunkba olyan tájékoztatás, hogy a Hegyalja úton és környékén az átlagosnál nagyobb arányban érkeznének lakossági bejelentések.

2. Önök jelzik-e az ELMŰ felé a hatáskörükön kívül eső hibákat? Ha igen, akkor mi történik ez után?

A bejelentett hibacímekre szerelőink minden esetben kivonulnak. Amennyiben a hatáskörünkön kívüli hibát észlelnek, úgy mi azt írásban jelezzük az áramszolgáltatónak.

Az ELMŰ a hibák fogadásáról nem ad automatikus visszajelzést. A hiba jellegéről, a javítás várható időpontjáról és az elhárításáról sem tájékoztatnak bennünket.

3. Miért nem tud a lakosság arról, hogy hol kell a hibát bejelenteni? Hiszen mindenki úgy tudja, hogy ez a szám a 06- 40-38-38-38, ahol rendre elutasítják a bejelentőt közvilágítás ügyében.

A közvilágítási hibákat az E-Star- nál a 06-40-200-855-ös számon kell bejelenteni. Ez a szám több éve változatlan. Ezt a számot ismerik a lakók is;folyamatosan kapunk lakossági bejelentéseket. több éve.A szám – tudomásunk szerint - az önkormányzatnál is ki van függesztve.

4. Amennyiben Önökhöz bejelentés érkezik, és láthatólag a hiba az Önök hatáskörén kívül esik, az ELMŰ törekszik-e a hiba minél előbbi elhárítására?

Ahogyan azt a 2. pontra adott válaszunkban is jeleztük, az ELMŰ semmilyen tájékoztatást nem ad irányunkban az elhárítandó hibák javításáról, a szerelések ütemezéséről.

5. Önöknek, a szerződés szerint mennyi időn belül kell megkezdeni a hiba elhárítását, amennyiben az-az Önök hatáskörében keletkezett?

Amennyiben a hiba az E-Star hatáskörében keletkezett, az elhárítást 72 órán belül kezdjük meg, ám gyalogosátkelő helyeknél és útkereszteződésekben a határidő 36 óra. Az Önkormányzattal kötött szerződésünk nem rendelkezik a közvilágítás üzemeltetéséről, így arról sem, hogy mennyi időn belül kell a hibajavítást megkezdeni. Ennek ellenére az E-Star arra törekszik, hogy a hibajavítási idő tovább csökkenjen. A konkrét javítás befejezése mindig az adott hiba jellegétől, alkatrészigényétől is függ.

6. Ugyanazon körzeten belül többször felmerülő hiba esetén, milyen kötelezettséget irányoz elő Önöknek a saját szabályzatuk?  Gondolok itt a hálózat hibájából eredő, nyilván valóan az ELMŰ hatáskörébe tartozó hiba esetére.

Amennyiben az átlagosnál több, ismétlődő rendszeres hibacím fordul elő egy körzetben, azt kollegáink külön megvizsgálják. Ezután javaslatot teszünk a hálózat tulajdonosának arra vonatkozóan, hogy mit lenne célszerű kijavítania a hálózatán. Hasonló, ismétlődő hibák miatt az E-Star kezdeményezésére helyszínbejárást tartottunk a Hegyalja úton és környékén. A bejárásra meghívtuk: az Önkormányzat képviselőit az ELMŰ képviselőit és a szerelést végző alvállalkozónkat, a GREP Kft-t is. Az ELMŰ-n kívűl minden szereplő képviseltette magát.

A bejáráson résztvevők számára egyértelműen úgy tűnt, hogy a problémákat elsősorban a hálózatot benövő fák ágai és a letört gallyak okozhatják, amelyek eltávolítása - az energiatörvény szerint - a terület tulajdonosának feladata. Az Önkormányzat képviselői szóban megígérték, hogy a problémás ágak levágásáról hamarosan intézkednek.

Véleményünk szerint ez az intézkedés önmagában drasztikusan csökkenteni fogja egy esetleges leállás kockázatát.

Ma délelőtt telefonon értesültünk arról, hogy az Önkormányzat ígéretének megfelelően intézkedett, és a belógó ágak, gallyak levágása megtörtént.

7. Mi alapján történik az energia elszámolása az Önkormányzat felé, általány vagy mérés?

A szerződés titoktartási klauzulája miatt erről sajnos nem áll módunkban nyilatkozni.

8. Jelentkezik-e a fogyasztás csökkenés a kimaradt időszakra vonatkozólag?

Mivel a kimaradás időszakában a világítóeszközök nem vesznek fel áramot, ezért abban az időszakban nem is volt fogyasztás.

9.  Van olyan nyilvános telefon szám amelyen Önök felé a hibát a lakosság bejelentheti?

Igen, ahogyan korábban is jeleztük, a 06-40-200-855-as számon munkatársaink minden hétköznap munkaidőben várják a bejelentéseket.

10. Nyílván valóan az ELMŰ -nek nem érdeke a gyors saját hatáskörben történő hiba elhárítása, mert ezzel is igazolni kívánja az Önkormányzat felé azt a hibás döntést, amely az olcsóbb szolgáltatás érdekében történt Önkormányzati átszerződésben látja, tehát olvasatom szerint ott tesz keresztbe, ahol tud. Mégis ilyen viszonyok között mire lehet majd számítani a jövőben az ilyen hibák előkerülésekor?

Az ELMŰ magatartását, esetleges motivációit nem feladatunk kommentálni. Bízunk abban, hogy az érvényes szerződésekben vállalt kötelezettségeit minden résztvevő betartja. Mi magunk is ezt tesszük. A fő célunk természetesen a szünetmentes szolgáltatás, és az esetleg felmerülő hiba minél gyorsabb elhárítása.

A kérdésekre adott válaszokat a témában íródott cikkünkben kívánjuk felhasználni. Természetesen Önök el is zárkózhatnak a nyilatkozat elől, ebben az esetben a kérdéseket megválaszolatlanul hozzuk nyilvánosságra az érintett cégek megjelölésével.

Végül de nem utolsó sorban, kérem haladéktalanul tegyék meg az intézkedéseket a hiba mielőbbi feltárása érdekében, mivel magam is a nevezett körzetben lakom, lakókörzetben lakókat nagyon zavar(ta)ja ez az állapot. Nem szeretnénk koromsötét utcákat a jövőben.

Közreműködését köszönve üdvözlöm:

Törökbálint 2012.01.10.

Hopka László szerkesztő

www.balintinfo.hu

 

 

 

 

 

 
 

Copyright ©  Bálintinfo.hu